Tùng Khánh


Category:
Skills:
Birthday:
Gender:
Working time:

Price: USD / MONTH

Tôi rất hài lòng với nhân viên hiện tại. Tôi là mới bắt đầu kinh doanh, dịch vụ viết Content cho khách, khách hay nhắn tin những lúc tôi bận nên không rep kịp, nghĩ đến chuyện thuê 1 người làm chăm sóc thôi trả lương là cũng oải. Vì tôi sợ thuê xong bạn đó ngồi chơi không có việc. Tôi chọn Combo gói thuê 1 Nhân viên chăm sóc khách và Kèm theo 1 Quản lý của Proviteam. Có khách là tôi chỉ Add cả 2 vào Group Zalo là mọi việc đâu ra đó, êm xuôi, mọi thứ diễn ra tự động. Có bạn quản lý đốc thúc nữa, nhắc nhở bạn đó khi chưa kịp Rep khách nữa, quản lý bạn nhân sự đó cho tôi luôn. Tôi không còn phải nhức đầu vì quên Rep khách nữa. Tôi ngủ ngon mỗi tối.

Liên hệ