Hồng Nhật


Category:
Skills:
Birthday:
Gender:
Working time:

Price: USD / MONTH

Tôi khởi nghiệp online, không có nhiều kinh phí thuê nhân sự. Từ khi có nhân viên, công việc của tôi nhẹ hẳn đi nhiều, không phải ôm hết mọi công việc, cám ơn ProviTeam. Sẽ ủng hộ dịch vụ lâu dài.

Liên hệ