Chính sách bảo mật – Privacy Policy

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ Bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

1. Giải Thích và Định Nghĩa
1.1. Giải Thích
Các từ mà chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được định nghĩa theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng một ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

1.2. Định Nghĩa
Đối với các mục đích của Chính sách bảo mật này:

Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Dịch vụ AI, 998/42/15 Quang Trung, P.8, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

2. Thu Thập Và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
2.1. Các loại dữ liệu được thu thập
2.1.1. Dữ liệu cá nhân
Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Địa chỉ email
Số điện thoại

2.1.2. Dữ Liệu Sử Dụng
Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác. Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, Điện thoại di động của bạn hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

2.2. Theo Dõi Công Nghệ Và Cookie
Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể hướng dẫn Trình duyệt của bạn từ chối tất cả Cookies hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookies, Bạn không thể sử dụng một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi. Cookies có thể là Cookies “Persistent” hoặc “session”. Cookies liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi Cookies phiên bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web. Tìm hiểu thêm về cookie trong bài viết “Cookies là gì”.

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

Cookies cần thiết / thiết yếu
Loại: Cookies phiên
Quản lý bởi: Chúng tôi
Mục đích: Những Cookies này rất cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản người dùng gian lận. Không có các Cookies này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng các Cookies này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.
Chính sách cookie / Thông báo chấp nhận Cookies
Loại: Cookies liên tục
Quản lý bởi: Chúng tôi
Mục đích: Những Cookies này xác định xem người dùng có chấp nhận sử dụng cookie trên Trang web hay không.
Cookies Chức Năng
Loại: Cookies liên tục
Quản lý bởi: Chúng tôi
Mục đích: Những Cookies này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn thực hiện khi Bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ. Mục đích của các Cookies này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân nhiều hơn và để tránh Bạn phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi Bạn sử dụng Trang web.
Theo dõi và hiệu suất Cookies
Loại: Cookies liên tục
Quản lý bởi: Bên thứ ba
Mục đích: Những Cookies này được sử dụng để theo dõi thông tin về lưu lượng truy cập vào Trang web và cách người dùng sử dụng Trang web. Thông tin được thu thập thông qua các Cookies này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định bạn là khách truy cập cá nhân. Điều này là do thông tin được thu thập thường được liên kết với một mã định danh giả được liên kết với thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các Cookies này để kiểm tra các quảng cáo, trang, tính năng mới hoặc chức năng mới của trang web để xem người dùng của chúng tôi phản ứng với chúng như thế nào.
Để biết thêm thông tin về cookie chúng tôi sử dụng và lựa chọn của bạn về cookie, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi.

2.3. Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Đối với việc thực hiện hợp đồng: xây dựng, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán các sản phẩm, vật phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc của bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.
Để liên hệ với Bạn: Liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các cập nhật hoặc liên lạc thông tin liên quan đến chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được ký hợp đồng, bao gồm các cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện của họ.
Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
Để quản lý các yêu cầu của bạn: Tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn cho chúng tôi.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

Với các chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng Chính sách bảo mật này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc thuộc quyền kiểm soát chung với chúng tôi.
Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho Bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
Với những người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở khu vực công cộng với những người dùng khác, những thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai bên ngoài. Nếu Bạn tương tác với người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của bạn trên Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể thấy Tên, hồ sơ, hình ảnh và mô tả về hoạt động của bạn. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem các mô tả về hoạt động của Bạn, liên lạc với Bạn và xem hồ sơ của bạn.
2.4. Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
Công ty sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

2.5. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và tại bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của bạn nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển tiền đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

2.6. Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

2.6.1. Thực Thi Pháp Luật
Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

2.6.2. Yêu Cầu Pháp Lý Khác
Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý
2.7. Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

2.8. Thông Tin Chi Tiết Về Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
Nhà cung cấp dịch vụ chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ của họ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

3. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

4. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật Này
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.